Предаване на живо на
XI-и Национален конкурс
„Път към славата“