Програма
XI-и Национален конкурс
„Път към славата“

-5
-1
-2
-3
-6
-4